امیرحسین عصاران دربان

Date of Birth: 1347/03/28
Number of Courses: 1
Experience:
وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته علوم اجتماعی به پایان رسانده است و مدرک مربیگری A آسیا خود را در سال 1380 اخذ کرده است.
Courses taught by امیرحسین عصاران دربان
Training: from Date:

to Date:


Row Course Title from Date to Date Location Instructor Participants
1 دوره مربيگري C 1395/12/15 1395/12/21 ایران-خراسان رضوی-مشهد امیرحسین عصاران دربان آقایان
1 1