ابوالقاسم عارفیان

Date of Birth: 1350/07/20
Number of Courses: 14
Experience:
وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته ادیان تاریخ به پایان رسانده است و مدرک مربیگری A خود را در سال 1390 اخذ کرده است.
Courses taught by ابوالقاسم عارفیان
Training: from Date:

to Date:


Row Course Title from Date to Date Location Instructor Participants
1 سطح يك فوتسال آسيا 1392/06/20 1392/06/25 ایران-کرمانشاه-کرمانشاه ابوالقاسم عارفیان آقایان
2 سطح يك فوتسال آسيا 1392/07/04 1392/07/09 ایران-خراسان شمالی- ابوالقاسم عارفیان آقایان
3 سطح يك فوتسال آسيا 1392/08/02 1392/08/08 ایران-یزد-یزد ابوالقاسم عارفیان آقایان
4 سطح يك فوتسال آسيا 1392/09/05 1392/09/10 ایران-خراسان رضوی-سبزوار ابوالقاسم عارفیان آقایان
5 سطح يك فوتسال آسيا 1392/09/17 1392/09/22 ایران-خراسان رضوی-مشهد ابوالقاسم عارفیان آقایان
6 سطح يك فوتسال آسيا 1392/09/24 1392/09/29 ایران-خراسان رضوی-مشهد ابوالقاسم عارفیان آقایان
7 سطح يك فوتسال آسيا 1393/04/01 1393/04/06 ایران-البرز-کرج ابوالقاسم عارفیان آقایان
8 فوتسال آسیا سطح دو 1393/06/06 1393/06/12 ایران-خراسان رضوی-مشهد ابوالقاسم عارفیان آقایان
9 فوتسال آسیا سطح دو 1393/12/06 1393/12/12 ایران-تهران-تهران ابوالقاسم عارفیان آقایان
10 دوره مربیگری درجه C فوتسال ایران 1394/03/17 1394/03/21 ایران-بوشهر-بوشهر ابوالقاسم عارفیان آقایان
11 سطح يك فوتسال آسيا 1394/05/03 1394/05/08 ایران-گلستان-گرگان ابوالقاسم عارفیان آقایان
12 دوره مربیگری درجه C فوتسال ایران 1394/06/25 1394/06/30 ایران-خوزستان-اهواز ابوالقاسم عارفیان آقایان
13 دستیار مدرس سطح دو فوتسال آسیا 1394/12/04 1394/12/10 ایران-البرز-کرج ابوالقاسم عارفیان آقایان
14 سطح یک فوتسال ایران 1395/12/02 1395/12/06 ایران-آذربایجان غربی-ارومیه ابوالقاسم عارفیان آقایان
1 1