حمیدرضا نعمتی

Date of Birth: 1346/01/01
Number of Courses: 1
Experience:
وی مدرک مربیگری درجه A خود را در سال 1393 دریافت کرده است.
Courses taught by حمیدرضا نعمتی
Training: from Date:

to Date:


Row Course Title from Date to Date Location Instructor Participants
1 دوره مربيگري C 1394/12/20 1394/12/26 ایران-مرکزی-ساوه حمیدرضا نعمتی آقایان
1 1