محمدرضا امینی

Date of Birth: 1300/02/17
Matches Refereed: 96
Yellow Cards: 0
Red Cards: 0
Current Season Matches Refereed: 0 Detail
Current Season Yellow Cards: 0
Current Season Red Cards: 0
International Matches Refereed: 0
Experience:
محمدرضا امینی از سال 1384 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش ملی (1381) است. امینی از سال 1372 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
امینی در رشته کارشناسی تربیت بدنی تحصيل کرده است و در حال حاضر به عنوان مسئول بیمه فعاليت می کند.