جهانبخش آرمان

Date of Birth: 1354/06/02
Matches Refereed: 34
Yellow Cards: 0
Red Cards: 0
Current Season Matches Refereed: 0 Detail
Current Season Yellow Cards: 0
Current Season Red Cards: 0
International Matches Refereed: 0
Experience:
جهانبخش آرمان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1379 با داوری درجه سه آغاز کرد و در سال 1385 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا به پایان رسانده است و در حال حاضر کارمند است.