حسن انتظاری

Date of Birth: 1357/12/25
Matches Refereed: 66
Yellow Cards: 0
Red Cards: 0
Current Season Matches Refereed: 0 Detail
Current Season Yellow Cards: 0
Current Season Red Cards: 0
International Matches Refereed: 0
Experience:
انتظاری فعالیت حرفه ای خود را از سال 1374 با اخذ مدرک درجه سه داوری فوتبال آغاز کرد و در سال 1386 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته مدیریت منابع انسانی به پایان رسانده است.