غلامرضا جباری

Date of Birth: 1352/01/01
Matches Refereed: 53
Yellow Cards: 227
Red Cards: 16
Current Season Matches Refereed: 0 Detail
Current Season Yellow Cards: 0
Current Season Red Cards: 0
International Matches Refereed: 0
Experience:
غلامرضا جباری از سال 1386 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش ملی (1381) است. جباری از سال 1372 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
جباری دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی است و در حال حاضر به عنوان دبیر ورزش فعاليت می کند.