فرزاد بهرامی

Date of Birth: 1357/07/01
Matches Refereed: 70
Yellow Cards: 0
Red Cards: 0
Current Season Matches Refereed: 0 Detail
Current Season Yellow Cards: 0
Current Season Red Cards: 0
International Matches Refereed: 0
Experience:
بهرامی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1380 داوری درجه سه خود را گرفت و در سال 1388 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته تربیت بدنی به پایان رسانده است و در حال حاضر نظامی است.