فرید امیدوار

Date of Birth: 1363/06/20
Matches Refereed: 48
Yellow Cards: 0
Red Cards: 0
Current Season Matches Refereed: 0 Detail
Current Season Yellow Cards: 0
Current Season Red Cards: 0
International Matches Refereed: 0
Experience:
وی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1380 با اخذ داوری درجه 3 آغاز کرد و در سال 1387 درجه ملی خود را در سال 1387 گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته کامپیوتر به پایان رسانده است.