آرمان اسعدی

Date of Birth: 1359/05/25
Matches Refereed: 112
Yellow Cards: 0
Red Cards: 0
Current Season Matches Refereed: 0 Detail
Current Season Yellow Cards: 0
Current Season Red Cards: 0
International Matches Refereed: 0
Experience:
آرمان اسعدی از سال 1387 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش ملی (1385) است. صالحی از سال 1374 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
اسعدی در رشته کارشناسی مدیریت تحصيل کرده است و در حال حاضر به عنوان متصدی امور اداری فعاليت می کند.