علیرضا ایلدروم

Date of Birth: 1359/02/22
Matches Refereed: 114
Yellow Cards: 0
Red Cards: 0
Current Season Matches Refereed: 0 Detail
Current Season Yellow Cards: 0
Current Season Red Cards: 0
International Matches Refereed: 0
Experience:
علیرضا ایلدروم  از سال 1390 در لیگ برتر مشغول به فعالیت بوده و از سال 1379 که مدرک درجه 3 را اخذ کرد فعالیت حرفه ایش را آغاز کرده است و آخرین مدرک داوری اش درجه ملی (1387) است.
وی دانشجوی فوق ديپلم رشته عمران آب است و در سازمان آب تهران مشغول به فعاليت است.