علی احمدی

Date of Birth: 1358/07/03
Matches Refereed: 14
Yellow Cards: 62
Red Cards: 3
Current Season Matches Refereed: 0 Detail
Current Season Yellow Cards: 0
Current Season Red Cards: 0
International Matches Refereed: 0
Experience:
احمدی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1378 با اخذ مدرک درجه سه داوری فوتبال آغاز کرد و در سال 1384 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته ایمنی وضعیت به پایان رسانده است و در حال حاضر کارمند است.