شاهو اصلانی

Date of Birth: 1358/02/16
Matches Refereed: 11
Yellow Cards: 59
Red Cards: 5
Current Season Matches Refereed: 0 Detail
Current Season Yellow Cards: 0
Current Season Red Cards: 0
International Matches Refereed: 0
Experience:
اصلانی از فعالیت حرفه ای خود را از سال 1380 با اخذ مدرک درجه سه داوری آغاز کرد و در سال 1389 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در رشته ساختمان به پایان رسانده است و در حال حاضر دارای شغل آزاد است.