موسی الرضا ارغوانی

Date of Birth: 1350/06/01
Matches Refereed: 13
Yellow Cards: 49
Red Cards: 4
Current Season Matches Refereed: 0 Detail
Current Season Yellow Cards: 0
Current Season Red Cards: 0
International Matches Refereed: 0
Experience:
ارغوانی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1375 با اخذ مدرک درجه سه داوری آغاز کرد و در سال 1382 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته ادبیات به پایان رسانده است و در حال حاضر دارای شغل آزاد است.