مهدی اجاقی

Date of Birth: 1363/10/18
Matches Refereed: 0
Yellow Cards: 0
Red Cards: 0
Current Season Matches Refereed: 0 Detail
Current Season Yellow Cards: 0
Current Season Red Cards: 0
International Matches Refereed: 0
Experience:
اجاقی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته تربیت بدنی به پایان رسانده است و در حال حاضر دارای شغل آزاد است.
وی در سال 1389 درجه یک داوری خود را گرفته است.