بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


عنوان تاریخ شاکیان متشاکیان
مسابقه تیم های تراکتور سازی تبریز و فولاد خوزستان 1395/07/29 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران در مسابقه با تیم فولاد خوزستان ، طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی و با توجه به سوابق قبلی به مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید
دیدار ترکتورسازی و فولاد خوزستان 1395/07/29 کمیته انضباطی اردشیر قلعه نویی
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
آقای امیر قلعه نویی سر مربی تیم تراکتورسازی تبریز به خاطر اعتراض به داور مسابقه که منجر به اخراج ایشان و رفتار غیر مسئولانه بعد از اخراج ، طبق بند 4 ماده 66 آئین نامه انضباطی ضمن توبیخ کتبی به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار نفت تهران و ماشین سازی تبریز 1395/06/31 کمیته انضباطی نود ارومیه
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
باشگاه ماشین سازی تبریز به دلیل اهانت تماشاگران به داور بازی طبق بند 3 ماده 79 به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان 1395/06/25 کمیته انضباطی عمید جمالی پور
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
آقای عمید جمالی پور مربی تیم استقلال خوزستان به دلیل اعتراض به داور که منجر به اخراج ایشان شد، طبق بند 5 ماده 66 آئین نامه انضباطی  تذکر در پرونده درج شد
دیدار استقلال تهران و ماشین سازی تبریز 1395/06/21 کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال تهران به دلیل فحاشی تماشاگران به بازیکن حریف و داور مسابقه طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی و با توجه به سوابق هفته دوم و سوم به پرداخت 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد 
دیدار صبای قم و ذوب آهن اصفهان 1395/06/21 کمیته انضباطی ساکت الهامی
گروه شکایت:
اعتراض به تصمیم داور با کردار یا رفتار فیزیکی
شرح شکایت:
رفتار غیر مسئولانه و تحریک نیمکت حریف و رفتار نا مناسب که موجب اخراج وی شد. طبق ماده 66 و با توجه به سابقه هفته دوم به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی شد.
دیدار تراکتور سازی و پرسپولیس 1395/06/20 کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل فحاشی تماشاگران در دقایق متعدد به داوران و بازیکنان حریف، طبق بند 3 ماده 79 و با توجه به سابقه هفته چهارم به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار تراکتور سازی و پرسپولیس 1395/06/20 کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
باشگاه تراکتور سازی تبریز به دلیل پرتاب سنگ و بطری از طرف تماشاگران به سمت داور و بازیکن حریف که منجر به توقف بازی شد، با توجه به سابقه هفته چهارم، به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار سایپا و پدیده مشهد 1395/05/21 کمیته انضباطی محسن یوسفی
گروه شکایت:
فحاشی و استعمال الفاظ رکیک
شرح شکایت:
محسن یوسفی بازیکن تیم پدیده مشهد به دلیل فحاشی به بازیکن هم تیمی،با بکار گیری الفاظ رکیک به پرداخت 30 ملیون ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت از همراهی تیم شد.
دیدار صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان 1395/05/21 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل فحاشی تماشاگران به بازیکن تیم حریف طبق بند 3 ماده 79 آئین نامه انضباطی به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.