بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


عنوان تاریخ شاکیان متشاکیان
صنعت نفت ابادان و سیاه جامگان 1396/02/04 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم صنعت نفت ابادان به دلیل تخلف تماشاگران و پرتاب ترقه در دیدار 25 فروردین مقابل سیاه جامگان هفته بیست و هفتم لیگ برتر و به استناد بند1 ماده 79 به 100 میلیون ريال محکوم شد.
صنعت نفت ابادان و سیاه جامگان 1396/02/04 کمیته انضباطی غلامحسین امین فر
گروه شکایت:
اعتراض به تصمیم داور با کردار یا رفتار فیزیکی
شرح شکایت:
غلامحسین  امین فر سرپرست تیم صنعت نفت ابادان به دلیل اعتراض مکرر منجر به اخراج و به استنادماده 66 آیین نامه انضباطی به 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
پدیده و تراکتور هفته 27 1396/02/04 کمیته انضباطی پدیده مشهد
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پدیده در دیدار 25 فروردین مقابل تراکتور سازی هفته 27 لیگ برتر به دلیل فحاشی به داور مسابقه به استناد بند3ماده79 آیین نامه انضباطی به 50 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
تراکتور و استقلال تهران 1396/02/04 کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تمی تراکتور سازی به دلیل فحاشی تماشاگران به تیم حریف و انداختن لیزر  در دیدار 31 فروردین مقابل استقلال تهران هفته 28 لیگ برتر به استناد بندهای 1 و 3 ماده 79 آیین نامه انضباطی به 200 میلیون ریال جریمخ نقدی محکوم شد.
تراکتور و استقلال تهران 1396/02/04 کمیته انضباطی عادل باباپور مربی تراکتور
گروه شکایت:
تحریک تماشاگران
شرح شکایت:
عادل باباپور مربی تیم تراکتور سازی تبریز  در دیدار 31فروردین به دلیل حمله ور شدن به سوی تماشاگران و ایجاد درگیری به استناد ماده 55 آیین نامه انضباطی به 1 جلسه محرومیت و 50 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
سیاه جامگان و پیکان 1396/02/04 کمیته انضباطی سیاه جامگان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم سیاه جامگان به دلیل تخلف تماشاگران در دیدار 31 فروردین مقابل پیکان به استناد بند3 ماده 79 آیین نامه انضباطی به100میلیون ريال جریمه نقدی محکوم است.
ذوب اهن و ماشین سازی تبریز 1396/02/04 کمیته انضباطی حجت حق وردی
گروه شکایت:
فحاشی و استعمال الفاظ رکیک
شرح شکایت:
حجت حق وردی بازیکن ذوب آهن در دیدار 31 فروردین مقابل ماشین سازی تبریز هفته 28 لیگ برتر به دلیل ضرب و شتم بازیکن حریف به استناد بند 4 ماده 65 آیین نامه انضباطی به 1جلسه محرومیت و 80 میلیون ریال جریمه محکوم است.
ذوب اهن و ماشین سازی تبریز 1396/02/04 کمیته انضباطی محمد امین حاج محمدی
گروه شکایت:
فحاشی و استعمال الفاظ رکیک
شرح شکایت:
محمد امین حاج محمدی بازیکن ماشین سازی تبریز در دیدار 31 فروردین مقابل ماشین سازی تبریز هفته 28 لیگ برتر به دلیل فحاشی به بازیکن حریف به استناد بند 9 ماده 65 آیین نامه انضباطی به 1جلسه محرومیت و 50 میلیون ریال جریمه محکوم است.
مس نوین کرمان و پرسپولیس گناوه 1396/01/19 کمیته انضباطی مس نوین کرمان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم مس نوین کرمان در دیدار مورخ 96/12/18 مقابل پرسپولیس گناوه از سری مسابقات لیگ دسته سوم به دلیل تخلف تماشاگران به استناد بند3ماده79 آیین نامه انضباطی به 10 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.
الومینوم آبسگون تهران و پیام مقاومت ساری 1396/01/19 کمیته انضباطی جعفر صراف
گروه شکایت:
اعتراض مکرر به تصمیم داور
شرح شکایت:
جعفر صراف مربی تیم الومینوم آبسگون تهران در دیدار 96/12/9 مقابل پیام مقاومت ساری از سری مسابقات لیگ دسته سوم  به دلیل اعتراض مکرر منجر به اخراج به استناد بند2 ماده 63 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی محکوم شد.