بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان تاریخ صدور شاکیان متشاکیان
81 دیدار سایپا و استقلال تهران 1395/02/09 آیین نامه کمیته انضباطی مجید جلالی
گروه شکایت:
اعتراض مکرر به تصمیم داور
شرح شکایت:
به دلیل تخلف و اعتراض مکرر به تصمیم داور از سوی مجید جلالی-سرمربی تیم سایپا، وی با توجه به سوابق قبلی به دو جلسه محرومیت و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
به دلیل تخلف و اعتراض مکرر به تصمیم داور از سوی مجید جلالی-سرمربی تیم سایپا، وی با توجه به سوابق قبلی به دو جلسه محرومیت و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
82 دیدار سیاه جامگان مشهد و تراکتورسازی تبریز 1395/02/05 آیین نامه کمیته انضباطی سیاه جامگان
گروه شکایت:
بازیکنان اخطاری
شرح شکایت:
به دلیل فحاشی تماشاگران تیم سیاه جامگان به عوامل تیم مقابل، این تیم به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
به دلیل فحاشی تماشاگران تیم سیاه جامگان به عوامل تیم مقابل، این تیم طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
83 دیدار سیاه جامگان مشهد و تراکتورسازی تبریز 1395/02/05 آیین نامه کمیته انضباطی سیاه جامگان
گروه شکایت:
بازیکنان اخطاری
شرح شکایت:
تیم سیاه جامگان به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری طبق ماده 69 به پرداخت 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
تیم سیاه جامگان به خاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری طبق ماده 79 به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
84 دیدار ملوان بندر انزلی و سایپا 1395/02/03 آیین نامه کمیته انضباطی علی شجاعی
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
علی شجاعی به دلیل اهانت به داور بازی که منجر به اخراجش شد طبق بند 4 ماده 66 به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
علی شجاعی به دلیل اهانت به داور بازی که منجر به اخراجش شد طبق بند 4 ماده 66 به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
85 دیدار ملوان بندر انزلی و سایپا 1395/02/03 آیین نامه کمیته انضباطی مجید جلالی
گروه شکایت:
اعتراض به تصمیم داور با کردار یا رفتار فیزیکی
شرح شکایت:
به دلیل تخلف مجید جلالی-سرمربی تیم سایپا تهران مبنی بر رفتار زننده به داور طبق بند 5 ماده 66 آیین نامه انضباطی به توبیخ کتبی و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره:
به دلیل تخلف مجید جلالی-سرمربی تیم سایپا تهران مبنی بر رفتار زننده به داور طبق بند 5 ماده 66 آیین نامه انضباطی به توبیخ کتبی و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
86 دیدار راه آهن و پدیده مشهد 1395/02/03 آیین نامه کمیته انضباطی مجتبی سرآسیائی
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
به دلیل تخلف مجتبی سرآسیابی-مدیر تیم پدیده مشهد مبنی بر اعتراض و اهانت به داور، وی به یک جلسه از همراهی تیم محروم و باید 10 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

رای صادره:
به دلیل تخلف مجتبی سرآسیابی مبنی بر اهانت به داور، وی به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 10 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
87 دیدار فولاد خوزستان و ملوان بندر انزلی 1395/01/28 آیین نامه کمیته انضباطی فولاد خوزستان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
به دلیل پرتاب ترقه از سوی تماشاگران تیم فولاد خوزستان، این تیم طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.

رای صادره:
به دلیل پرتاب ترقه از سوی تماشاگران تیم فولاد خوزستان، این تیم به 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
88 دیدار پرسپولیس و استقلال تهران 1395/01/27 آیین نامه کمیته انضباطی پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس تهران به خاطر پرتاب نارنجک از سوی هوادارنش به 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و به خاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری باید 40 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

رای صادره:
تیم پرسپولیس تهران به خاطر پرتاب نارنجک از سوی هوادارنش به 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد (این رای قابل تجدید نظر است) و به خاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری باید 40 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.(این رای قطعی است)
89 دیدار پرسپولیس و استقلال تهران 1395/01/27 آیین نامه کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال نیز به خاطر پرتاب نارنجک از سوی هوادارنش به 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و به خاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری باید 40 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

رای صادره:
تیم استقلال نیز به خاطر پرتاب نارنجک از سوی هوادارنش به 150 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد (قابل تجدید نظر است) و به خاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری باید 40 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند(قطعی است)
90 دیدار تراکتور سازی تبریز و صبای قم 1395/01/26 آیین نامه کمیته انضباطی تراکتورسازی تبریز
گروه شکایت:
فحاشی و استعمال الفاظ رکیک
شرح شکایت:
تیم تراکتورسازی تبریز بخاطر فحاشی تماشاگرانش به  تیم و مربی حریف، طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.این رای قابل تجدید نظر است.

رای صادره:
تیم تراکتورسازی تبریز به خاطر فحاشی تماشاکران به تیم مقابل، تیم تراکتور سازی به 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.