به منظور دانلود آیین نامه نقل و انتقالات بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران - مصوب 1393 بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
Naghl-o-enteghal.pdf

به منظور دانلود آیین نامه مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

Transfer1396c.pdf