تألیف: فیل دیویس
مترجم: دکتر بهزاد نوشادی

تألیف: مدرسین FIFA
مترجم: بهزاد نوشادی

ترجمه و تألیف: محسن اسماعیل زاده، دکتر بهزاد نوشادی

مترجم: محسن اسماعیل زاده

علی زندی پور

نویسندگان: فلوریانا مرزیالی، وینسترو مورا
ترجمه: امید نمازی زاده
ویراستار علمی: دکتر مهدی نمازی زاده

میثم چاله چاله – علیرضا شهسوار (مدرسان گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور)
ویراستار علمی: احمد خداداد (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران)

تهیه و تدوین: فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا)
مترجمان: محمد علی نژاد، علیرضا بهرامی (عضو هیئت علمی دانشگاه اراک)

تهیه و تدوین: فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا)
مترجم: محمد علی نژاد

تهیه و تدوین: فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا)
مترجمان: محمد علی نژاد، محمد کاییدی

تألیف: محمد جواد علمی
با مقدمه: دکتر سیدعلی اکبر هاشمی جواهری، استاد عباس چمنیان، استاد محسن ترکی

اسوِن یوران اریکسون با همکاری ویلی ریلو و هوکان ماتسون
ویراستار علمی: دکتر محمد خبیری (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
مترجمان: مجتبی المیری، محمد رحیمی

مهندس نادر جعفری (داور بین المللی فوتبال)

نویسنده: محمدمهدی رحمتی

مؤلفان: وحید ساعت چیان، دکتر حسین عیدی و محمد حسن زاده غفوری

مؤلفین: دکتر رضا محمد کاظمی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، دکتر غلامحسین حسینی نیا (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) و حمیدرضا حبیبی (کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران)

نویسنده: ران.جی.موگان
مترجمان: دکتر ضیاء فلاح محمدی (عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران)، امیر اسماعیلی، حمید سالاری کاریزمه و محمد فلاح محمدی)

مؤلف: مهدی عامل خبازان

نویسنده: دتلیو بروگمن
ترجمه: علی پشابادی – امیر وزینی
ویراستار علمی: دکتر غلامرضا جهانی (مدرس FIFA و AFC)

رولف مایر
ترجمه: فرهاد غروی

فرهاد غروی
رولف مایر 
ترجمه: فرهاد غروی (مربی درجه A از کنفدراسیون فوتبال آسیا)

ترجمه دکتر جواد آزمون

جوزف اس. بلاتر، نول ایسدل
عنایت اله اسدمنش (عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز)
هما شیخانی شاهی (دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت معلم تهران)

کیوان مرادیان (دانشجوی دوره دکتری تربیت بدنی)

ویک هرمانس – راینر انگلر
دکتر ضیاء فلاح محمدی – محمد فلاح محمدی – سیدحسین میرکریم پور

پروفسور توماس رایلی
دکتر نادر رهنما (دانشیار دانشگاه اصفهان)، دکتر محمد فرامرزی (دانشیار دانشگاه شهرکرد) و حمیدرضا صادقی پور (عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس)

کریستوفر کارلینگ – مارک ویلیام – توماس ریلی
مجتبی المیری – محمد اسماعیلی – با همکاری اکبر محمدی

مترجم: مجتبی تقوی

مایکل دس بوردس
ویراستار علمی: دکتر فرشاد تجاری (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
مترجمان: دکتر محمد احسانی، دکتر فرشاد تجاری، دکتر محمد خبیری، بهزاد دیوکان، دکتر حمید قاسمی، دکتر سارا کشگر، نیما ماجدی، دکتر رضا محمد کاظمی

دکتر نعیما خواجوی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

دکتر رضا قراخانلو (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر حمید رجبی (دانشیار دانشگاه خوارزمی) و دکتر علی گُرزی (استادیار دانشگاه زنجان)

مهندس علی رضا اسماعیلی ، با همکاری : امیررضا بال زاده

روبرت اس.وینبرگ، پگی ا.ریچاردسون
دکتر سیروس چوبینه (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

ترجمه: احمد خداداد، ابوالفضل هیهات
ویراستار علمی: اسماعیل زنگنه

ترجمه: دکتر محمد دادکان (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و کیوان مرادیان (دانشجوی دوره دکتری تربیت بدنی)

مؤلف: علیرضا رعدی (مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا) 
با همکاری: علی زندی پور

ترجمه: دکتر محمد فرامرزی

دکتر محمدحسین علیزاده، دکتر فرشید طهماسبی و حامد عباسی

تألیف و تحقیق: غلامرضا قلی پور

نویسنده: گرهارد فرانک
ترجمه: غلامرضا قلی پور

نویسنده: دتلو بروگمن
ترجمه و تدوین: غلامرضا قلی پور، محسن اسماعیل زاده

مترجم، گردآورنده و نویسنده: مهندس آرش معصومی

جوزف ا.لوکس باچر
ترجمه: وحدت بقرآبادی

تألیف و ترجمه: علی صنعتگر (مربی و مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا)

تئودور بومپا
برگردانندگان: دکتر نعیما خواجوی، تهمینه طهرانی، سارا زارع، کاظم خدایی و عباس عبدالملکی
ویراستار علمی: دکتر نعیما خواجوی

محمدسعید هدایت پناه، احمد هدایت پناه و محمد کوچکی

مؤلفین: فرزاد سارابیگی، علی تاجیک خاوه و امیر مقربی