موارد اقدامات کمیته تدوین مقررات:

برای دانلود آیین نامه دادرسی تعیین وضعیت بازیکنان برروی لینک زیر کلیک کنید:
Aeen-Dadresi-1396.pdf

به منظور دانلود آیین نامه مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
Transfer1396c.pdf

برای دانلود آیین نامه کمیته انضباطی برروی لینک زیر کلیک کنید
FFIRIDC1396.pdf

برای دانلود فایل مقررات ناظر بر فعالیت واسطه ها و همکاری با آنها بر روی لینک زیر کلیک کنید:

/uploads/pdf/Intermediaries_1397.pdf