نفت مسجد سلیمان

کادر باشگاه:


بازیکنان:
 • یوسف بهزادی
  یوسف بهزادی
  شماره پیراهن1
 • ایوب طاهری
  ایوب طاهری
  شماره پیراهن2
 • مجتبی بیژن
  مجتبی بیژن
  شماره پیراهن4
 • رضا یزدان دوست
  رضا یزدان دوست
  شماره پیراهن5
 • میلاد خدایی اصل
  میلاد خدایی اصل
  شماره پیراهن6
 • ستار دراجی رغیره
  ستار دراجی رغیره
  شماره پیراهن7
 • رضا جباری
  رضا جباری
  شماره پیراهن8
 • عرفان پورافراز
  عرفان پورافراز
  شماره پیراهن9
 • سیدسجاد موسوی
  سیدسجاد موسوی
  شماره پیراهن10
 • محمد معاوی
  محمد معاوی
  شماره پیراهن11
 • محمد احمدپور
  محمد احمدپور
  شماره پیراهن12
 • محمد خان احمدی
  محمد خان احمدی
  شماره پیراهن14
 • میلاد صالحوند شمی
  میلاد صالحوند شمی
  شماره پیراهن15
 • فرزاد محمدی
  فرزاد محمدی
  شماره پیراهن17
 • علی کیانی فر
  علی کیانی فر
  شماره پیراهن18
 • سامان کریمی
  سامان کریمی
  شماره پیراهن19
 • عرفان کاظمی
  عرفان کاظمی
  شماره پیراهن21
 • مسعود پورمحمد
  مسعود پورمحمد
  شماره پیراهن22
 • میلاد شیخی سلیمانی
  میلاد شیخی سلیمانی
  شماره پیراهن23
 • حسن براتی
  حسن براتی
  شماره پیراهن24
 • علیرضا خسروی
  علیرضا خسروی
  شماره پیراهن26
 • ایمان رئیسی نسب
  ایمان رئیسی نسب
  شماره پیراهن27
 • حبیب فرعباسی
  حبیب فرعباسی
  شماره پیراهن33
 • امین جهان کهن
  امین جهان کهن
  شماره پیراهن44
 • شهاب زندی
  شهاب زندی
  شماره پیراهن70
 • حسین رسولی خطیر
  حسین رسولی خطیر
  شماره پیراهن77
 • اکبر آفاقی
  اکبر آفاقی
  شماره پیراهن99