کادر باشگاه:
 • فراز کمال وند
  فراز کمال وند
  سرمربی


بازیکنان:
 • میلاد جهانی
  میلاد جهانی
  شماره پیراهن0
 • طالب ریکانی
  طالب ریکانی
  شماره پیراهن0
 • حامد پاکدل
  حامد پاکدل
  شماره پیراهن0
 • ناصر سالاری
  ناصر سالاری
  شماره پیراهن1
 • علی عبداله زاده
  علی عبداله زاده
  شماره پیراهن5
 • مگنو باتیستا
  مگنو باتیستا
  شماره پیراهن6
 • امید جهانبخش
  امید جهانبخش
  شماره پیراهن7
 • مرتضی اسدی
  مرتضی اسدی
  شماره پیراهن8
 • فرید بهزادی کریمی
  فرید بهزادی کریمی
  شماره پیراهن10
 • آگوستو سزار دوسانتوس
  آگوستو سزار دوسانتوس
  شماره پیراهن11
 • داود نوشی صوفیانی
  داود نوشی صوفیانی
  شماره پیراهن12
 • محمد کرارجاسم
  محمد کرارجاسم
  شماره پیراهن13
 • حسین بغلانی
  حسین بغلانی
  شماره پیراهن15
 • عزیز معبودی
  عزیز معبودی
  شماره پیراهن16
 • محسن حمیدی
  محسن حمیدی
  شماره پیراهن16
 • محمد شادکام
  محمد شادکام
  شماره پیراهن17
 • حسین ساکی
  حسین ساکی
  شماره پیراهن19
 • محمدزبیر نیک نفس
  محمدزبیر نیک نفس
  شماره پیراهن20
 • سیدمیلاد موسوی
  سیدمیلاد موسوی
  شماره پیراهن21
 • مسلم مجدمی
  مسلم مجدمی
  شماره پیراهن23
 • محمدجواد کردونی
  محمدجواد کردونی
  شماره پیراهن26
 • رضا جبیره
  رضا جبیره
  شماره پیراهن29
 • لوسیانو پریرامندس
  لوسیانو پریرامندس
  شماره پیراهن29
 • محمد دریس
  محمد دریس
  شماره پیراهن33
 • علی هلیچی
  علی هلیچی
  شماره پیراهن40
 • مسعود ابراهیم زاده
  مسعود ابراهیم زاده
  شماره پیراهن66