پارس جنوبی جم

کادر باشگاه:
 • مهدی تارتار
  مهدی تارتار
  سرمربی


بازیکنان:
 • روح الله سیف الهی مقدم
  روح الله سیف الهی مقدم
  شماره پیراهن0
 • محمد نوری
  محمد نوری
  شماره پیراهن0
 • محسن فروزان دشتی
  محسن فروزان دشتی
  شماره پیراهن1
 • حامد نورمحمدی
  حامد نورمحمدی
  شماره پیراهن3
 • مجتبی لطفی جلیسه
  مجتبی لطفی جلیسه
  شماره پیراهن4
 • ایمان سلیمی
  ایمان سلیمی
  شماره پیراهن5
 • مایکل اومانا
  مایکل اومانا
  شماره پیراهن6
 • امید سینگ
  امید سینگ
  شماره پیراهن7
 • ابراهیم صالحی
  ابراهیم صالحی
  شماره پیراهن9
 • مهدی زبیدی
  مهدی زبیدی
  شماره پیراهن10
 • حسین پورامینی
  حسین پورامینی
  شماره پیراهن11
 • میثم تیموری
  میثم تیموری
  شماره پیراهن12
 • وحید حمدی نژاد
  وحید حمدی نژاد
  شماره پیراهن13
 • میثم نقی زاده بانی
  میثم نقی زاده بانی
  شماره پیراهن14
 • علی دشتی
  علی دشتی
  شماره پیراهن18
 • فرشاد سالاروند
  فرشاد سالاروند
  شماره پیراهن18
 • احسان اسدی زاده
  احسان اسدی زاده
  شماره پیراهن19
 • احسان تاییدی
  احسان تاییدی
  شماره پیراهن20
 • مجید علیاری
  مجید علیاری
  شماره پیراهن24
 • آلویس برترند نانگ
  آلویس برترند نانگ
  شماره پیراهن27
 • احمد گوهری
  احمد گوهری
  شماره پیراهن34
 • احمدرضا فاتحی
  احمدرضا فاتحی
  شماره پیراهن40
 • فرشاد محمدی مهر
  فرشاد محمدی مهر
  شماره پیراهن44
 • محمدعرفان معصومی
  محمدعرفان معصومی
  شماره پیراهن66
 • محمد فرخنده پی
  محمد فرخنده پی
  شماره پیراهن95
 • سعید محمدفرد
  سعید محمدفرد
  شماره پیراهن99