کادر باشگاه:
 • لوکا بوناچیچ
  لوکا بوناچیچ
  سرمربی


بازیکنان:
 • میلاد شیخ فخرالدینی
  میلاد شیخ فخرالدینی
  شماره پیراهن0
 • عزیز معبودی
  عزیز معبودی
  شماره پیراهن0
 • اسماعیل فرهادی شلمزاری
  اسماعیل فرهادی شلمزاری
  شماره پیراهن0
 • فرناندو ده خسوس
  فرناندو ده خسوس
  شماره پیراهن1
 • سیداحمد موسوی
  سیداحمد موسوی
  شماره پیراهن2
 • دراگان ژاکویچ
  دراگان ژاکویچ
  شماره پیراهن4
 • محمدامین حاج محمدی
  محمدامین حاج محمدی
  شماره پیراهن5
 • احمدرضا زنده روح
  احمدرضا زنده روح
  شماره پیراهن6
 • یوسف سیدی
  یوسف سیدی
  شماره پیراهن7
 • کاخبر کاکاشویلی
  کاخبر کاکاشویلی
  شماره پیراهن8
 • کوروش ملکی
  کوروش ملکی
  شماره پیراهن12
 • آندرانیک تیموریان
  آندرانیک تیموریان
  شماره پیراهن14
 • علیرضا نقی زاده
  علیرضا نقی زاده
  شماره پیراهن16
 • محمدامین بناخطیبی
  محمدامین بناخطیبی
  شماره پیراهن17
 • پیمان بابایی علی بیک
  پیمان بابایی علی بیک
  شماره پیراهن19
 • حسین ابرقویی
  حسین ابرقویی
  شماره پیراهن21
 • میثم سپه آجیرلو
  میثم سپه آجیرلو
  شماره پیراهن24
 • عرفان افراز
  عرفان افراز
  شماره پیراهن25
 • مسیح زاهدی
  مسیح زاهدی
  شماره پیراهن26
 • علیرضا چراغعلی
  علیرضا چراغعلی
  شماره پیراهن27
 • علیرضا ارجمندیان
  علیرضا ارجمندیان
  شماره پیراهن28
 • میثم جودکی
  میثم جودکی
  شماره پیراهن28
 • مهدی کاظمی مزرعه
  مهدی کاظمی مزرعه
  شماره پیراهن30
 • میلاد شیخ فخرالدینی
  میلاد شیخ فخرالدینی
  شماره پیراهن34
 • نیما مختاری
  نیما مختاری
  شماره پیراهن37
 • صادق رضانیا
  صادق رضانیا
  شماره پیراهن37
 • مسعود ابراهیم زاده
  مسعود ابراهیم زاده
  شماره پیراهن61
 • رضا خالقی فر
  رضا خالقی فر
  شماره پیراهن70
 • سامان نریمان جهان
  سامان نریمان جهان
  شماره پیراهن77