کادر باشگاه:
 • سید اکبر پورموسوی
  سید اکبر پورموسوی
  سرمربی


بازیکنان:
 • آرش افشین
  آرش افشین
  شماره پیراهن0
 • حسن بیت سعید
  حسن بیت سعید
  شماره پیراهن0
 • حامد لک
  حامد لک
  شماره پیراهن1
 • مجتبی نجاریان
  مجتبی نجاریان
  شماره پیراهن2
 • فرزاد حاتمی
  فرزاد حاتمی
  شماره پیراهن2
 • پیمان شیرزادی
  پیمان شیرزادی
  شماره پیراهن3
 • ایوب والی
  ایوب والی
  شماره پیراهن4
 • عبداله کرمی قلعه طوقی
  عبداله کرمی قلعه طوقی
  شماره پیراهن6
 • امیر زلیکانی تلاوکی
  امیر زلیکانی تلاوکی
  شماره پیراهن9
 • رحیم مهدی زهیوی
  رحیم مهدی زهیوی
  شماره پیراهن10
 • احمد عبداله زاده
  احمد عبداله زاده
  شماره پیراهن11
 • حسین غریبی
  حسین غریبی
  شماره پیراهن15
 • سیدهیثم هاشمی زاده
  سیدهیثم هاشمی زاده
  شماره پیراهن16
 • فرشاد جان افزا
  فرشاد جان افزا
  شماره پیراهن17
 • سینا مریدی
  سینا مریدی
  شماره پیراهن18
 • احسان مرادیان
  احسان مرادیان
  شماره پیراهن20
 • جعفر دسومی
  جعفر دسومی
  شماره پیراهن21
 • ایمان مبعلی
  ایمان مبعلی
  شماره پیراهن22
 • سروش سعیدی
  سروش سعیدی
  شماره پیراهن23
 • علی اصغر عاشوری
  علی اصغر عاشوری
  شماره پیراهن24
 • یوسف کی شمس
  یوسف کی شمس
  شماره پیراهن25
 • مهرداد هراتیان
  مهرداد هراتیان
  شماره پیراهن26
 • علی حسین ایزدی
  علی حسین ایزدی
  شماره پیراهن27
 • امیرحسین باقرپور
  امیرحسین باقرپور
  شماره پیراهن30
 • صابر حردانی
  صابر حردانی
  شماره پیراهن30
 • هادی حبیبی نژاد
  هادی حبیبی نژاد
  شماره پیراهن32
 • یوسف وکیا
  یوسف وکیا
  شماره پیراهن40
 • میلاد بدرقه
  میلاد بدرقه
  شماره پیراهن70
 • رضا دهقان
  رضا دهقان
  شماره پیراهن76
 • عبداله ناصری
  عبداله ناصری
  شماره پیراهن77
 • حمید گلزاری امجد
  حمید گلزاری امجد
  شماره پیراهن99