کادر باشگاه:


بازیکنان:
 • وحید مهدی خانی
  وحید مهدی خانی
  شماره پیراهن1
 • مهدی محمدپور
  مهدی محمدپور
  شماره پیراهن2
 • مرتضی غلامعلی تبار
  مرتضی غلامعلی تبار
  شماره پیراهن3
 • حسن نجفی
  حسن نجفی
  شماره پیراهن4
 • میلاد احمدی مجد
  میلاد احمدی مجد
  شماره پیراهن5
 • میثم کریمی
  میثم کریمی
  شماره پیراهن6
 • سهیل رحمانی
  سهیل رحمانی
  شماره پیراهن7
 • عباس یحیی بیگی
  عباس یحیی بیگی
  شماره پیراهن8
 • مقداد قباخلو
  مقداد قباخلو
  شماره پیراهن9
 • هانی اسمعیلی
  هانی اسمعیلی
  شماره پیراهن10
 • امین شجاعیان
  امین شجاعیان
  شماره پیراهن11
 • محمدعلی نعمتی
  محمدعلی نعمتی
  شماره پیراهن12
 • محمد قاسمی نژاد
  محمد قاسمی نژاد
  شماره پیراهن13
 • حمید نعمتی
  حمید نعمتی
  شماره پیراهن14
 • علی مقتدائی
  علی مقتدائی
  شماره پیراهن15
 • سیدپیمان میری
  سیدپیمان میری
  شماره پیراهن17
 • رسول بهرامی
  رسول بهرامی
  شماره پیراهن18
 • اسماعیل مهرآیین
  اسماعیل مهرآیین
  شماره پیراهن20
 • احسان تائیدی
  احسان تائیدی
  شماره پیراهن22
 • محمد علی نژاد
  محمد علی نژاد
  شماره پیراهن23
 • ایمان عباس زاده
  ایمان عباس زاده
  شماره پیراهن25
 • حسین طاهری لداری
  حسین طاهری لداری
  شماره پیراهن26
 • علی گودرزی+
  علی گودرزی+
  شماره پیراهن28
 • حسن قاسمی
  حسن قاسمی
  شماره پیراهن29
 • سیدکاظم حیات منش
  سیدکاظم حیات منش
  شماره پیراهن30
 • محمد عباس زاده
  محمد عباس زاده
  شماره پیراهن33
 • محمدامین رضایی
  محمدامین رضایی
  شماره پیراهن35
 • علی ذبیحی طاهر
  علی ذبیحی طاهر
  شماره پیراهن36
 • ناصر نظرپور
  ناصر نظرپور
  شماره پیراهن37
 • مجتبی رمضانی
  مجتبی رمضانی
  شماره پیراهن99