کادر باشگاه:
 • زلاتکو کرانچکار
  زلاتکو کرانچکار
  سرمربی


بازیکنان:
 • مروان حسین حسن
  مروان حسین حسن
  شماره پیراهن0
 • مهدی شریفی
  مهدی شریفی
  شماره پیراهن0
 • لی وینستون لیوناردو
  لی وینستون لیوناردو
  شماره پیراهن1
 • ابوالحسن جعفری
  ابوالحسن جعفری
  شماره پیراهن2
 • ساسان انصاری
  ساسان انصاری
  شماره پیراهن3
 • عزت الله پورقاز
  عزت الله پورقاز
  شماره پیراهن5
 • میلاد سرلک
  میلاد سرلک
  شماره پیراهن6
 • حسین پاپی
  حسین پاپی
  شماره پیراهن7
 • سعید آقایی
  سعید آقایی
  شماره پیراهن7
 • رسول نویدکیا
  رسول نویدکیا
  شماره پیراهن8
 • شاهین ثاقبی
  شاهین ثاقبی
  شماره پیراهن9
 • رضا دهقانی
  رضا دهقانی
  شماره پیراهن12
 • جلال الدین علی محمدی
  جلال الدین علی محمدی
  شماره پیراهن17
 • امین جهان عالمیان
  امین جهان عالمیان
  شماره پیراهن18
 • محمود قایدرحمتی
  محمود قایدرحمتی
  شماره پیراهن21
 • ناصر قلاوند
  ناصر قلاوند
  شماره پیراهن23
 • مهرداد محمدی کشمرزی
  مهرداد محمدی کشمرزی
  شماره پیراهن23
 • مهدی امینی زازرانی
  مهدی امینی زازرانی
  شماره پیراهن27
 • ژایر رودریگرز
  ژایر رودریگرز
  شماره پیراهن33
 • مهدی صدیقیان
  مهدی صدیقیان
  شماره پیراهن35
 • علی کیخسروی
  علی کیخسروی
  شماره پیراهن36
 • حسین فاضلی
  حسین فاضلی
  شماره پیراهن37
 • رافایل اسچولر
  رافایل اسچولر
  شماره پیراهن50
 • عارف غلامی
  عارف غلامی
  شماره پیراهن55
 • علی (حامد) بحیرایی
  علی (حامد) بحیرایی
  شماره پیراهن70
 • رضا میرزایی
  رضا میرزایی
  شماره پیراهن77
 • مهدی رحیمی
  مهدی رحیمی
  شماره پیراهن78
 • سیاوش یزدانی مقدم
  سیاوش یزدانی مقدم
  شماره پیراهن99