سپیدرود رشت

کادر باشگاه:


بازیکنان:
 • سیدمحمد حسینی
  سیدمحمد حسینی
  شماره پیراهن1
 • سیدهادی موسوی شیجانی
  سیدهادی موسوی شیجانی
  شماره پیراهن4
 • احمد سیدصالح آهی
  احمد سیدصالح آهی
  شماره پیراهن6
 • میثم فردوسی
  میثم فردوسی
  شماره پیراهن7
 • توحید غلامی
  توحید غلامی
  شماره پیراهن8
 • میرهادی میرجوان
  میرهادی میرجوان
  شماره پیراهن9
 • محمد نزهتی
  محمد نزهتی
  شماره پیراهن10
 • مصطفی حق شناس
  مصطفی حق شناس
  شماره پیراهن11
 • علی دهقان
  علی دهقان
  شماره پیراهن12
 • حسین کعبی
  حسین کعبی
  شماره پیراهن13
 • سیدمحسن حسینی (سپیدرود)
  سیدمحسن حسینی (سپیدرود)
  شماره پیراهن14
 • محمدصادق رفیعی
  محمدصادق رفیعی
  شماره پیراهن15
 • علی تالشی
  علی تالشی
  شماره پیراهن16
 • امیرحسین اسکندری
  امیرحسین اسکندری
  شماره پیراهن17
 • سیدمحمد میری
  سیدمحمد میری
  شماره پیراهن19
 • حسین ابراهیمی لاکمه سری
  حسین ابراهیمی لاکمه سری
  شماره پیراهن20
 • محمد لطفی ضیابری
  محمد لطفی ضیابری
  شماره پیراهن21
 • علی عباسی (سپیدرود)
  علی عباسی (سپیدرود)
  شماره پیراهن23
 • مهرداد جماعتی
  مهرداد جماعتی
  شماره پیراهن24
 • امیرارسلان نهنگی
  امیرارسلان نهنگی
  شماره پیراهن25
 • محمدرضا باقری مژده
  محمدرضا باقری مژده
  شماره پیراهن26
 • مهدی محمدیاری
  مهدی محمدیاری
  شماره پیراهن28
 • سیدامید تقوی
  سیدامید تقوی
  شماره پیراهن29
 • غلامرضا رضایی
  غلامرضا رضایی
  شماره پیراهن30
 • میثم تهی دست
  میثم تهی دست
  شماره پیراهن33
 • هادی دادرس
  هادی دادرس
  شماره پیراهن35
 • رضا جهشی
  رضا جهشی
  شماره پیراهن40
 • امید سام کن
  امید سام کن
  شماره پیراهن44
 • آرین سهرابی
  آرین سهرابی
  شماره پیراهن50
 • میلاد قربان زاده
  میلاد قربان زاده
  شماره پیراهن69
 • محمدرضا الماسخاله
  محمدرضا الماسخاله
  شماره پیراهن70
 • ایمان صادقی هستجه
  ایمان صادقی هستجه
  شماره پیراهن77
 • میعاد یزدانی بجارسری
  میعاد یزدانی بجارسری
  شماره پیراهن88