باشگاه استقلال تهران

کادر باشگاه:


بازیکنان:
 • بهنام برزایی
  بهنام برزایی
  شماره پیراهن0
 • مایکل ماک دیارمادا
  مایکل ماک دیارمادا
  شماره پیراهن0
 • بابا تیام
  بابا تیام
  شماره پیراهن0
 • سید مهدی رحمتی
  سید مهدی رحمتی
  شماره پیراهن1
 • خسرو حیدری
  خسرو حیدری
  شماره پیراهن2
 • روزبه چشمی
  روزبه چشمی
  شماره پیراهن4
 • امید ابراهیمی
  امید ابراهیمی
  شماره پیراهن6
 • حسن بیت سعید
  حسن بیت سعید
  شماره پیراهن7
 • مجتبی جباری
  مجتبی جباری
  شماره پیراهن8
 • یعقوب کریمی
  یعقوب کریمی
  شماره پیراهن8
 • سجاد شهباززاده
  سجاد شهباززاده
  شماره پیراهن10
 • جابر انصاری
  جابر انصاری
  شماره پیراهن11
 • آرمین سهرابیان
  آرمین سهرابیان
  شماره پیراهن13
 • فرشید باقری
  فرشید باقری
  شماره پیراهن14
 • مهدی قایدی
  مهدی قایدی
  شماره پیراهن16
 • علی قربانی
  علی قربانی
  شماره پیراهن17
 • میلاد زکی پور
  میلاد زکی پور
  شماره پیراهن18
 • ارشیا آقابابازاده
  ارشیا آقابابازاده
  شماره پیراهن19
 • سرور جبارف
  سرور جبارف
  شماره پیراهن20
 • وریا غفوری
  وریا غفوری
  شماره پیراهن21
 • سیدحسین حسینی
  سیدحسین حسینی
  شماره پیراهن22
 • داریوش شجاعیان
  داریوش شجاعیان
  شماره پیراهن23
 • امید نورافکن
  امید نورافکن
  شماره پیراهن24
 • عبدالعظیم گودرزی
  عبدالعظیم گودرزی
  شماره پیراهن30
 • سیدمجید حسینی
  سیدمجید حسینی
  شماره پیراهن33
 • پژمان منتظری
  پژمان منتظری
  شماره پیراهن33
 • محمدجواد محمدی مرزودی
  محمدجواد محمدی مرزودی
  شماره پیراهن70
 • فرشید اسماعیلی
  فرشید اسماعیلی
  شماره پیراهن88
 • لیوناردو پادوانی سلینی
  لیوناردو پادوانی سلینی
  شماره پیراهن90