باشگاه پرسپولیس تهران

کادر باشگاه:
 • برانکو ایوانکوویچ
  برانکو ایوانکوویچ
  سرمربی


بازیکنان:
 • علیرضا بیرانوند
  علیرضا بیرانوند
  شماره پیراهن1
 • شجاع خلیل زاده
  شجاع خلیل زاده
  شماره پیراهن3
 • سیدجلال حسینی
  سیدجلال حسینی
  شماره پیراهن4
 • مهدی طارمی
  مهدی طارمی
  شماره پیراهن9
 • فرشاد احمدزاده
  فرشاد احمدزاده
  شماره پیراهن10
 • کمال کامیابی نیا
  کمال کامیابی نیا
  شماره پیراهن11
 • ابوالفضل درویشوند
  ابوالفضل درویشوند
  شماره پیراهن12
 • حسین ماهینی
  حسین ماهینی
  شماره پیراهن13
 • شهاب زاهدی
  شهاب زاهدی
  شماره پیراهن14
 • محمد انصاری
  محمد انصاری
  شماره پیراهن15
 • محسن ربیع خواه
  محسن ربیع خواه
  شماره پیراهن18
 • وحید امیری
  وحید امیری
  شماره پیراهن19
 • احسان علوان زاده
  احسان علوان زاده
  شماره پیراهن25
 • صادق محرمی
  صادق محرمی
  شماره پیراهن27
 • حمیدرضا طاهرخانی
  حمیدرضا طاهرخانی
  شماره پیراهن37
 • محمداحسان حسینی
  محمداحسان حسینی
  شماره پیراهن38
 • بوژیدار رادوشویچ
  بوژیدار رادوشویچ
  شماره پیراهن44
 • علی مصلح
  علی مصلح
  شماره پیراهن69
 • علی علیپور قرا
  علی علیپور قرا
  شماره پیراهن70
 • محسن مسلمان
  محسن مسلمان
  شماره پیراهن77
 • سیامک نعمتی
  سیامک نعمتی
  شماره پیراهن88
 • گادوین منشا
  گادوین منشا
  شماره پیراهن90