باشگاه فوتسال مس سونگون ورزقان

کادر باشگاه:
 • سید ابوالفضل اسمعیلی
  سید ابوالفضل اسمعیلی
  سرپرست
 • حمید بی غم
  حمید بی غم
  سرمربی
 • فرخ شهرآرا
  فرخ شهرآرا
  مربی
 • حسین وطن پور
  حسین وطن پور
  مربی
 • احسان مسیح آبادی
  احسان مسیح آبادی
  مربی
 • بهزاد عبدالله پور
  بهزاد عبدالله پور
  تدارکات


بازیکنان:
 • سعید مومنی
  سعید مومنی
  شماره پیراهن2
 • حمید احمدی
  حمید احمدی
  شماره پیراهن5
 • محمد رضا سنگ سفیدی
  محمد رضا سنگ سفیدی
  شماره پیراهن6
 • فرهاد فخیم
  فرهاد فخیم
  شماره پیراهن7
 • داود تاج بخش
  داود تاج بخش
  شماره پیراهن8
 • رودریگو آندرسیلوا
  رودریگو آندرسیلوا
  شماره پیراهن9
 • بابک نصیری
  بابک نصیری
  شماره پیراهن10
 • محمدرضا پیکان روز
  محمدرضا پیکان روز
  شماره پیراهن11
 • میرسجاد افضلی
  میرسجاد افضلی
  شماره پیراهن12
 • توحید لطفی
  توحید لطفی
  شماره پیراهن15
 • مسعود آستانه
  مسعود آستانه
  شماره پیراهن15
 • مرتضی عزتی
  مرتضی عزتی
  شماره پیراهن16
 • علیرضا عسگری کهن
  علیرضا عسگری کهن
  شماره پیراهن17
 • علیرضا صمیمی
  علیرضا صمیمی
  شماره پیراهن20
 • امیر رضا شمسی
  امیر رضا شمسی
  شماره پیراهن21
 • مهدی پناهی
  مهدی پناهی
  شماره پیراهن23
 • طالب محمد عرب پور
   طالب محمد عرب پور
  شماره پیراهن24
 • حمزه کدخدایی
  حمزه کدخدایی
  شماره پیراهن25
 • رودریگو مونته نگرو
  رودریگو مونته نگرو
  شماره پیراهن87