باشگاه ملی حفاری اهواز

کادر باشگاه:
 • ایرج کریمی
  ایرج کریمی
  سرپرست
 • یعقوب مراقی
  یعقوب مراقی
  مربی
 • کیانوش زراسوند
  کیانوش زراسوند
  مربی
 • عباس خالدی نیا
  عباس خالدی نیا
  پزشک
 • ریاح محمدی اهوازی
  ریاح محمدی اهوازی
  تدارکات


بازیکنان:
 • سجاد امانی
  سجاد امانی
  شماره پیراهن0
 • امید رستمی
  امید رستمی
  شماره پیراهن1
 • فرشاد کلاه کج
  فرشاد کلاه کج
  شماره پیراهن2
 • فرید نمازی
  فرید نمازی
  شماره پیراهن4
 • ضیاء احمدی
  ضیاء احمدی
  شماره پیراهن5
 • علیرضا بهلولی
  علیرضا بهلولی
  شماره پیراهن6
 • بهزاد عظیمی
  بهزاد عظیمی
  شماره پیراهن7
 • میثم برمشوری
  میثم برمشوری
  شماره پیراهن8
 • محسن محمدزاده
  محسن محمدزاده
  شماره پیراهن9
 • احمد ملاعلی
  احمد ملاعلی
  شماره پیراهن10
 • ایمان آهنگر دزفولی
  ایمان آهنگر دزفولی
  شماره پیراهن11
 • آرش دهداری عریضی
  آرش دهداری عریضی
  شماره پیراهن12
 • علیرضا رفیعی پور
  علیرضا رفیعی پور
  شماره پیراهن14
 • امید خانی
  امید خانی
  شماره پیراهن15
 • فرهاد توکلی
  فرهاد توکلی
  شماره پیراهن18
 • حسین فهیمی مقدم
  حسین فهیمی مقدم
  شماره پیراهن19
 • سجاد بابایی
  سجاد بابایی
  شماره پیراهن20
 • شهاب طالبی
  شهاب طالبی
  شماره پیراهن23
 • مرتضی فراهانی
  مرتضی فراهانی
  شماره پیراهن24
 • پیمان حفیظی
  پیمان حفیظی
  شماره پیراهن44
 • حسین سلطانی
  حسین سلطانی
  شماره پیراهن66