باشگاه گیتی پسند (ف)

کادر باشگاه:
 • مهدی پاسبانی
  مهدی پاسبانی
  سرپرست
 • رضا لک
  رضا لک
  سرمربی
 • مهدی محمدی
  مهدی محمدی
  مربی
 • محمدرضا کریمی
  محمدرضا کریمی
  مربی
 • حسین نظیفی
  حسین نظیفی
  پزشک


بازیکنان:
 • سپهر محمدی
  سپهر محمدی
  شماره پیراهن1
 • محمد کشاورز
  محمد کشاورز
  شماره پیراهن4
 • احسان سهیلی مقدم
  احسان سهیلی مقدم
  شماره پیراهن5
 • حسین قپانچی
  حسین قپانچی
  شماره پیراهن6
 • افشین کاظمی
  افشین کاظمی
  شماره پیراهن7
 • حمیدرضا یوسفی
  حمیدرضا یوسفی
  شماره پیراهن8
 • سعید افشاری
  سعید افشاری
  شماره پیراهن9
 • احمد اسماعیل پور
  احمد اسماعیل پور
  شماره پیراهن10
 • مهران عالیقدر
  مهران عالیقدر
  شماره پیراهن11
 • حسین حسینی
  حسین حسینی
  شماره پیراهن12
 • مهدی رضائیان
  مهدی رضائیان
  شماره پیراهن13
 • مهدی جاوید
  مهدی جاوید
  شماره پیراهن14
 • محمدرضا احمدی
  محمدرضا احمدی
  شماره پیراهن16
 • علی عابدین
  علی عابدین
  شماره پیراهن19
 • مهرزاد صادقی
  مهرزاد صادقی
  شماره پیراهن20
 • علی اصغر حسن زاده
  علی اصغر حسن زاده
  شماره پیراهن77
 • خونات برونو سانتیاگو
  خونات برونو سانتیاگو
  شماره پیراهن99