آذرخش بندرعباس

کادر باشگاه:
 • موسی زاهدی درخانه
  موسی زاهدی درخانه
  سرپرست
 • عباس روزپیکر
  عباس روزپیکر
  سرمربی
 • علی امیری
  علی امیری
  مربی
 • امید پرمر
  امید پرمر
  مربی بدنساز


بازیکنان:
 • باقر (مسعود) محمدی
  باقر (مسعود) محمدی
  شماره پیراهن3
 • میثم خیام
  میثم خیام
  شماره پیراهن5
 • امین نصراله زاده
  امین نصراله زاده
  شماره پیراهن6
 • مجید احمدی سرخونی
  مجید احمدی سرخونی
  شماره پیراهن7
 • میثم برمشوری
  میثم برمشوری
  شماره پیراهن8
 • مهرداد قنبرزاده
  مهرداد قنبرزاده
  شماره پیراهن9
 • میلاد چراغی
  میلاد چراغی
  شماره پیراهن9
 • سینا احمدیان پور
  سینا احمدیان پور
  شماره پیراهن11
 • بهزاد میری زاد
  بهزاد میری زاد
  شماره پیراهن12
 • هادی نظری
  هادی نظری
  شماره پیراهن13
 • محمد اسلامی جوزانی
  محمد اسلامی جوزانی
  شماره پیراهن17
 • محمد زاهدی درخانه
  محمد زاهدی درخانه
  شماره پیراهن18
 • محمد خرم
  محمد خرم
  شماره پیراهن37
 • محمد بنی اسدی
  محمد بنی اسدی
  شماره پیراهن73
 • حبیب محمدزاده نخلی
  حبیب محمدزاده نخلی
  شماره پیراهن77
 • سینا بخشی هندخاله
  سینا بخشی هندخاله
  شماره پیراهن88