باشگاه مقاومت البرز

کادر باشگاه:
 • ابراهیم نظری
  ابراهیم نظری
  سرپرست
 • رضا فلاح زاده
  رضا فلاح زاده
  سرمربی
 • احمد صالحی نژاد
  احمد صالحی نژاد
  مربی
 • حسین مهدوی نیا
  حسین مهدوی نیا
  مربی
 • کوروش ایازی
  کوروش ایازی
  تدارکات


بازیکنان:
 • مهرداد قنبرزاده
  مهرداد قنبرزاده
  شماره پیراهن0
 • مهرداد صادقی
  مهرداد صادقی
  شماره پیراهن2
 • راستین فرقانی
  راستین فرقانی
  شماره پیراهن3
 • علی محمودی
  علی محمودی
  شماره پیراهن4
 • علی محمودی
  علی محمودی
  شماره پیراهن4
 • مهران ایدلی
  مهران ایدلی
  شماره پیراهن5
 • حمیدرضا بخشی فرد
  حمیدرضا بخشی فرد
  شماره پیراهن6
 • علی رستمی
  علی رستمی
  شماره پیراهن7
 • وحید شفیعی
  وحید شفیعی
  شماره پیراهن8
 • علی عبدالهی
  علی عبدالهی
  شماره پیراهن9
 • مهرداد قنبرزاده
  مهرداد قنبرزاده
  شماره پیراهن10
 • محمدرضا پیکان روز
  محمدرضا پیکان روز
  شماره پیراهن11
 • امیرحسین الوندی فرد
  امیرحسین الوندی فرد
  شماره پیراهن12
 • حمیدرضا مرادخانی
  حمیدرضا مرادخانی
  شماره پیراهن13
 • علیرضا ابوالقاسمی
  علیرضا ابوالقاسمی
  شماره پیراهن15
 • محمد حیدری
  محمد حیدری
  شماره پیراهن16
 • محمد حیدری
  محمد حیدری
  شماره پیراهن16
 • حمید کاهبنده
  حمید کاهبنده
  شماره پیراهن17
 • مهران شریفیان
  مهران شریفیان
  شماره پیراهن18
 • محمد طه نعمتیان
  محمد طه نعمتیان
  شماره پیراهن19
 • حمیدرضا دستمردی
  حمیدرضا دستمردی
  شماره پیراهن20
 • امیرحسین رسولی
  امیرحسین رسولی
  شماره پیراهن77