باشگاه فوتسال تاسیسات دریایی

کادر باشگاه:
 • احمد سمیعی زفر قندی
  احمد سمیعی زفر قندی
  سرپرست
 • رضا ناصری آقچان
  رضا ناصری آقچان
  سرمربی
 • احمد پری آذر
  احمد پری آذر
  مربی
 • اصغر قهرمانی
  اصغر قهرمانی
  مربی


بازیکنان:
 • علی تسلیمیان فسائی
  علی تسلیمیان فسائی
  شماره پیراهن2
 • علی اصلانی
  علی اصلانی
  شماره پیراهن2
 • ابوالفضل حسینی
  ابوالفضل حسینی
  شماره پیراهن4
 • مجید حاجی بنده
  مجید حاجی بنده
  شماره پیراهن5
 • جواد اصغری مقدم
  جواد اصغری مقدم
  شماره پیراهن7
 • علیرضا وفایی
  علیرضا وفایی
  شماره پیراهن7
 • محمد شجری
  محمد شجری
  شماره پیراهن8
 • بهروز جعفری
  بهروز جعفری
  شماره پیراهن8
 • وحید شمسایی
  وحید شمسایی
  شماره پیراهن9
 • مجید رئیسی
  مجید رئیسی
  شماره پیراهن10
 • مصطفی نظری
  مصطفی نظری
  شماره پیراهن12
 • مهدی جاوید
  مهدی جاوید
  شماره پیراهن14
 • وحید سیفان
  وحید سیفان
  شماره پیراهن16
 • مسلم اولادقباد
  مسلم اولادقباد
  شماره پیراهن17
 • علیرضا شیخ لر
  علیرضا شیخ لر
  شماره پیراهن20