باشگاه شهرداری ساوه

کادر باشگاه:
 • جواد خارکن
  جواد خارکن
  سرپرست
 • رضا عقابی
  رضا عقابی
  سرمربی
 • علی زندی پور
  علی زندی پور
  مربی
 • فیروز محمودی
  فیروز محمودی
  مربی
 • مجید صفدری
  مجید صفدری
  پزشک


بازیکنان:
 • امیرحسین رستمی
  امیرحسین رستمی
  شماره پیراهن2
 • حمید رشیدی اورنجقی
  حمید رشیدی اورنجقی
  شماره پیراهن3
 • محمد وزیرزاده
  محمد وزیرزاده
  شماره پیراهن5
 • مهدی حسن زاده
  مهدی حسن زاده
  شماره پیراهن6
 • اسماعیل وطن خواه
  اسماعیل وطن خواه
  شماره پیراهن7
 • علی مروتی
  علی مروتی
  شماره پیراهن8
 • محمدحسین کوهستانی
  محمدحسین کوهستانی
  شماره پیراهن9
 • محسن شنوفی
  محسن شنوفی
  شماره پیراهن11
 • مسلم اولادقباد
  مسلم اولادقباد
  شماره پیراهن13
 • سعید تقی زاده
  سعید تقی زاده
  شماره پیراهن17
 • اسحاق سورغالی
  اسحاق سورغالی
  شماره پیراهن20
 • مهدی دهباشی
  مهدی دهباشی
  شماره پیراهن22
 • جعفر نجفی
  جعفر نجفی
  شماره پیراهن23
 • مهدی مصطفایی
  مهدی مصطفایی
  شماره پیراهن24
 • مجتبی مریدی زاده
  مجتبی مریدی زاده
  شماره پیراهن65
 • علی رهنما
  علی رهنما
  شماره پیراهن66